Polityka Prywatności RODO

Drogi Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

 1. Allflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Nekielskiej 11G w Psarach Małych (dalej „Spółka”) jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w celu realizacji umowy, której przedmiotem jest zamówienie, wykonanie i przesłanie kolczyków na wskazany przez Klienta adres.
 2. Spółka w zakresie przetwarzania danych osobowych przestrzega wszelkich obowiązków uregulowanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) oraz właściwych przepisach prawa krajowego.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem wykonania umowy. Nie podanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy.
 4. Przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy i realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, jako administratorze danych, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym dane są przekazywane w celu realizacji niniejszej Umowy, w szczególności Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
 7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych osobowych przez okres obowiązywania niniejszej Umowy, a następnie przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z realizacją obowiązków prawnych.
 8. Podmiotom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  przeniesienia danych osobowych.
 9. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, podmiotom, których dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie lub innego organu nadzorczego w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 10. Administrator danych oświadcza, że przy wykonaniu niniejszej Umowy posłuży się wyłącznie osobami przeszkolonymi z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych.
 11. Polityka Ochrony Danych Osobowych Spółki oraz Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej: www.allflexpolska.pl

Allflex Polska Polityka Ochrony Danych.pdf